30MHz–6000MHz低噪聲放(fàng)大(dà)器
30MHz–6000MHz低噪聲放(fàng)大(dà)器
座機(jī):   0755-26434420
傳真:   0755-26410341
郵箱:   info@chinese-emc.com
官網:  http://www.chinese-emc.com
微信公衆号: 
  直接啓動55KW消防泵控制櫃
詳情

寬帶低噪聲放(fàng)大(dà)器出廠(chǎng)測試報告 ——50Ω  30dB  30M to 3000MHz  

 

1. 特性(Characteristic)


 頻率範圍 30MHz–6000MHz                    

•  增益  30dB  typ

•  輸出功率 10dBm

•  尺寸:45*25*12(mm) 小體(tǐ)積(不含突出的N頭) 

産品

低噪聲放(fàng)大(dà)器

2. 應用(Application)

•  室外電池供電系統的測試設備

•  小信号放(fàng)大(dà)器或前置放(fàng)大(dà)

低噪聲放(fàng)大(dà)器 

 

3. 技術(shù)指标 (Technical Index)


指标參數

條件(jiàn)

最小值

典型值

最大(dà)值

單位

頻率範圍


30MHz

-

6000

MHz

增益

在所有的工(gōng)作(zuò)溫度範圍内

-

30

-

dB

增益平坦度


-

±2.5

-

dB

P1dB

在整個頻率範圍内

-

10

-

dBm

OIP330


dBm

噪聲系數4.0


dB

輸入駐波


-

2

-

:1

輸出駐波


-

2

-

:1

電壓


11.75

12.0

12.25

V

電流


-

110

-

mA

 測試條件(jiàn),室溫 25℃,阻抗50Ω,+12V DC

 

實測S11 S21指标

LNA-30-6000M-20220406-3


低噪聲放(fàng)大(dà)器