100KHz–3000MHz低噪聲放(fàng)大(dà)器
100KHz–3000MHz低噪聲放(fàng)大(dà)器
座機(jī):   0755-26434420
傳真:   0755-26410341
郵箱:   info@chinese-emc.com
官網:  http://www.chinese-emc.com
微信公衆号: 
  直接啓動55KW消防泵控制櫃詳情

寬帶低噪聲放(fàng)大(dà)器出廠(chǎng)測試報告——— 50Ω  30dB  30M to 3000MHz


1. 特性(Characteristic) 

•  頻率範圍 100kHz–3000MHz                    

•  增益  30dB  typ

•  輸出功率 -30dBm

•  尺寸:45*25*12(mm) 小體(tǐ)積(不含突出的N頭)産品

低噪聲放(fàng)大(dà)器

2. 應用(Application)


•  室外電池供電系統的測試設備

•  小信号放(fàng)大(dà)器或前置放(fàng)大(dà)

寬帶低噪聲放(fàng)大(dà)器


3.技術(shù)指标 (Technical Index)


指标參數

條件(jiàn)

最小值

典型值

最大(dà)值

單位

頻率範圍


100KHz

-

3000

MHz

增益

在所有的工(gōng)作(zuò)溫度範圍内

-

30

-

dB

增益平坦度


-

±2.5

-

dB

P1dB

在整個頻率範圍内

-

10

-

dBm

OIP330


dBm

噪聲系數3.0


dB

輸入駐波


-

2

-

:1

輸出駐波


-

2

-

:1

電壓


11.75

12.0

12.25

V

電流


-

90

-

mA

測試條件(jiàn),室溫 25℃,阻抗50Ω,+12V DC


實測S11 S21指标

LNA-100KHz-3000MHz-20220406-3

 

 

低噪聲放(fàng)大(dà)器